Žindymo konsultantų paslaugų teikimo taisyklės

Taisyklėse naudojamos sąvokos:

 1. Žindymo konsultantų paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra skirtos klientams, pageidaujantiems įsigyti žindymo konsultantų paslaugas.

Bendrosios nuostatos

 1. Nuotolinės konsultacijos – tai mokomojo-informacinio pobūdžio paslaugų teikimas klientams, naudojant informacines ir komunikacines technologijas, kai paslaugas teikiantis konsultantas ir klientas nėra toje pačioje faktinėje vietoje.
 2. Svetainė Laktacija.lt – interneto platforma, skirta užsakyti konsultacijas namuose ir įsigyti nuotolines konsultacijas.
 3. Žindymo konsultantas – pagal individualios veiklos pažymėjimą dirbantis IBCLC kvalifikacijos žindymo ir laktacijos valdymo konsultantas, teikiantis suaugusiųjų švietimo bei mokymo paslaugas ir konsultacijas.
 4. Klientas – asmuo, kuris užsako konsultacijas.
 5. Užsakymas – sistemos Laktacija.lt forma, skirta nuotolinių konsultacijų užsakymui. Prie užsakymo gali būti pridedama: kliento nuotraukos, interaktyvi audio, video medžiaga.
 6. Nuotolinės konsultacijos teikiamos tik klientui, užsiregistravusiam sistemoje Laktacija.lt ir užpildžiusiam užsakymą. Nuotolinė konsultacija teikiama kliento pasirinktu būdu: telefonu, SMS žinute, kompiuterinės programos Skype pagalba su vaizdu arba be vaizdo, raštu (el. paštu).

Nuotolinių konsultacijų teikimo apimtys

 1. Žindymo konsultantai nuotolines konsultacijas klientams teikia šiais klausimais:
  • laktacijos valdymo, skatinimo ir indukcijos;
  • naujagimių ir kūdikių žindymo ir priežiūros;
  • krūtų ir spenelių priežiūros;
  • šeimos su kūdikiu sveikos gyvensenos ir racionalios mitybos.
 2. Nuotolinių konsultacijų metu žindymo konsultantai turi teisę neidentifikuoti kliento konsultacinių-mokymosi poreikių, jeigu tam trūksta duomenų. Tokiu atveju žindymo konsultantai turi teisę atsisakyti skirti ar keisti klientui suteikiamą paslaugą, o klientas informuojamas apie poreikį kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą arba kviesti greitąją medicinos pagalbą.
 3. Žindymo konsultantai rekomenduoja klientui kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą arba kviesti greitąją medicinos pagalbą šiais atvejais:
  • įtarus pavojingą sveikatai būklę (pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą būtinosios pagalbos sąrašą);
  • kai neaiški kliento būklė ar diagnozė.
  • Žindymo konsultantas turi teisę atsisakyti teikti nuotolines konsultacijas:
  • apie naujagimių, kūdikių ir vaikų iki 3 metų amžiaus ligas;
  • nepilnamečiams iki 16 metų;
  • agresyviai nusiteikusiems asmenims;
  • įtarus klientės nėštumo patologiją;
  • įtarus klientą sergant psichikos liga;
  • įtarus kliento apsinuodijimą narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis;
  • įtarus, kad pacientas yra neblaivus.
 4. Žindymo konsultantas privalo atsisakyti teikti nuotolinę konsultaciją, jei pagal užklausoje esančią informaciją aišku, kad klausimas neatitinka jo profesinės kompetencijos.

Užsakymo pildymas

 1. Klientas privalo išsamiai užpildyti užsakymą.
 2. Pagal užsakyme pateiktą informaciją žindymo konsultantai spręs, ar gali suteikti konsultaciją, o taip pat priklausys konsultacijos išsamumas ir nauda (efektyvumas).
 3. Neišsamiai užpildytas užsakymas gali reikšti jo atmetimą.

Nuotolinių konsultacijų rizika

 1. Nuotolinių konsultacijų metu žindymo konsultantai neturi galimybės kliento apžiūrėti, fiziškai įvertinti jo būklės, todėl nuotolinės konsultacijos negali visiškai pakeisti asmeninės žindymo konsultacijos „akis į akį“. Esant galimybei, rekomenduojama visada rinktis asmeninę žindymo konsultanto konsultaciją „akis į akį“.
 2. Dėl informacijos trūkumo, informacijos perdavimo trukdžių (nepakankamai ryškus vaizdas, nepakankamai tikslus užsakymas ir pan.), žindymo konsultantai nuotolinių konsultacijų metu ne visada gali pateikti išsamią išvadą ar rekomendaciją.

Kitos nuostatos

 1. Kliento asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais. Šie duomenys bus skirti tik žindymo konsultantams ir be kliento sutikimo nebus teikiami ar viešinami jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus.
 2. Pokalbiai tarp klientų ir žindymo konsultantų neįrašomi.
 3. Anoniminės nuotolinės konsultacijos nėra galimos.
 4. Už nuotolinių konsultacijų tinkamumą ir kokybę atsako žindymo konsultantai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.